Nyheter 10.11.2020

Statistikpostertävlingen för unga pågår – du hinner ännu delta!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 pågår som bäst. Syftet med tävlingen som anordnas vartannat år är att främja ungdomars och universitetsstuderandes förmåga att läsa och använda statistik med kritiska ögon. Man kan anmäla sig till tävlingen ända till 15.12.2020. Den sista inlämningsdagen för tävlingsbidragen är 1.2.2021.

Tävlingen har tre klasser: högstadier, studerande i gymnasier/på andra stadiet samt studerande i  yrkeshögskolor/universitetsstuderande i kandidatskedet. Tävlingens tema är aktuellt: miljö, biologi och hållbar utveckling. I grupper på 2–5 personer gör de studerande en statistisk undersökning om valt ämne. Resultaten presenteras på en poster där undersökningens gång, källor och resultat sammanställs. Statistikpostern kan utarbetas på finska, svenska eller engelska. Den nationella expertjuryn bedömer de inskickade bidragen och ger respons på dem.

Vinnarna i Finlands tävling tillkännages senast 26.2.2021. Vinnarbidraget i varje serie skickas till den internationella juryn för bedömning. Vinnarna i både den nationella tävlingen och den internationella tävlingen får penningpriser.

”Via statistikpostertävlingen lär man sig på ett roligt sätt att använda samhällelig och numerisk information och samtidigt blir man bekant med hela processen för att framställa statistik. Finländska ungdomar har klarat sig bra också i den internationella tävlingen, så det lönar sig att delta”, säger gruppchef Reija Helenius.

De som toppade förra tävlingen berättar i en video varför det lönar sig att delta i statistikpostertävlingen.

Titta på videon om statistikpostertävlingen i Statistikcentralens YouTube-tjänst (på finska)

Läs mer om deltagandet i tävlingen i nyheten som publicerades 3.2.2020.

 

Förfrågningar:
Finlands ISLP-landskoordinator Jaana Kesti 029 551 2267, gruppchef Reija Helenius 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela