Prisutveckling för alkoholdrycker

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ajhinind/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över prisindexet för alkoholdrycker visar hur konsumentpriserna på alkoholdrycker utvecklas och berättar hur mycket priserna har ändrats i förhållande till jämförelsetidpunkten. Statistiken innehåller uppgifter om hur realpriset och det nominella priset på alkohol utvecklas inom detaljhandeln och inom försäljningen av alkoholdrycker för servering. Bakgrundsmaterialet för prisindexet för alkoholdrycker utgörs för detaljhandelns del av uppgifter från Alko Oy samt uppgifter som Statistikcentralen samlat in från livsmedelsbutiker. När det gäller försäljning av alkoholdrycker för servering fås prisuppgifterna från Institutet för hälsa och välfärds restaurangenkät.

Nyckelord

prisindex för alkoholdrycker, alkohol, rusmedel, priser, prisindex, index

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ajhinind/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.08.2021