Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Prisutveckling för alkoholdrycker

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Prisutveckling för alkoholdrycker
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken över prisindexet för alkoholdrycker visar hur konsumentpriserna på alkoholdrycker utvecklas och berättar hur mycket priserna har ändrats i förhållande till jämförelsetidpunkten. Statistiken innehåller uppgifter om hur realpriset och det nominella priset på alkohol utvecklas inom detaljhandeln och inom försäljningen av alkoholdrycker för servering. Bakgrundsmaterialet för prisindexet för alkoholdrycker utgörs för detaljhandelns del av uppgifter från Alko Oy samt uppgifter som Statistikcentralen samlat in från livsmedelsbutiker. När det gäller försäljning av alkoholdrycker för servering fås prisuppgifterna från Institutet för hälsa och välfärds restaurangenkät.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: prisindex för alkoholdrycker, alkohol, rusmedel, priser, prisindex, index.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisutveckling för alkoholdrycker [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ajhinind/index_sv.html