Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mama/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller information om mjölkproduktionen på månads- och årsnivå, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna.

Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, ELY-central samt EU-stödområde. Uppgifterna baserar sig på mjölkregistret.

Årstatistiken innehåller också uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna.

Nyckelord

jordbruk, mjölkproduktion, mjölk, lantgårdar, kor, mejerier, mejeriprodukter, mjölkprodukter, direktförsäljning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mama/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.02.2021