Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Statistik om mjölk och mjölkprodukter
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller information om mjölkproduktionen på månads- och årsnivå, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: jordbruk, mjölkproduktion, mjölk, lantgårdar, kor, mejerier, mejeriprodukter, mjölkprodukter, direktförsäljning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik om mjölk och mjölkprodukter [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mama/index_sv.html