Aborter i Norden

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/praskesk/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är det totala antalet aborter, antalet aborter i förhållande till alla kvinnor i fertil ålder, gestationslängden och andelen farmakologiska aborter. Alla uppgifter presenteras landsvis.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/praskesk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021