Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Aborter i Norden

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Aborter i Norden
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är det totala antalet aborter, antalet aborter i förhållande till alla kvinnor i fertil ålder, gestationslängden och andelen farmakologiska aborter. Alla uppgifter presenteras landsvis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aborter i Norden [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/praskesk/index_sv.html