Recept och ersatta läkemedel

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/resep/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. I princip kan alla dessa få ersättning för läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringsersättningen gäller endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.

Nyckelord

socialskydd, läkemedelsersättningar, läkemedelskostnader, mediciner, läkemedelsordinationer, sjukförsäkring, konsumtion

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/resep/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.12.2020