Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Recept och ersatta läkemedel

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Recept och ersatta läkemedel
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. I princip kan alla dessa få ersättning för läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringsersättningen gäller endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, läkemedelsersättningar, läkemedelskostnader, mediciner, läkemedelsordinationer, sjukförsäkring, konsumtion.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Recept och ersatta läkemedel [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/resep/index_sv.html