Företagshälsovård

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tthuol/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Företagshälsovårdstatistiken ger information om den företagshälsovård som genomförs i Finland och som ersätts av FPA. Arbetsgivaren är skyldig att ordna lagstadgad företagshälsovård för sina anställda. Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå. Företagare kan om de önskar ordna både förebyggande företagshälsovård och sjukvård, men lagen ålägger dem inte att göra detta. Arbetsgivaren och företagaren har rätt att få ersättning för företagshälsovårdskostnader från sjukförsäkringen. Ersättning söks hos FPA.

Nyckelord

socialskydd, hälso- och sjukvård, företagshälsovård, studenthälsovård, arbetstagare, företagare, studerande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tthuol/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021