Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Företagshälsovård

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Företagshälsovård
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Företagshälsovårdstatistiken ger information om den företagshälsovård som genomförs i Finland och som ersätts av FPA. Arbetsgivaren är skyldig att ordna lagstadgad företagshälsovård för sina anställda. Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå. Företagare kan om de önskar ordna både förebyggande företagshälsovård och sjukvård, men lagen ålägger dem inte att göra detta. Arbetsgivaren och företagaren har rätt att få ersättning för företagshälsovårdskostnader från sjukförsäkringen. Ersättning söks hos FPA.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, hälso- och sjukvård, företagshälsovård, studenthälsovård, arbetstagare, företagare, studerande.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagshälsovård [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthuol/index_sv.html