Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap 1)

Landskap Nya III/2012 Andel av företagsbeståndet, % Förändring III/2012-III/2011 Nedlagda II/2012 Andel nedlagda av företagsbeståndet, % Förändring II/2012-II/2011
HELA LANDET 6 946 2,1 -209 4 941 1,5 -88
FASTA FINLAND 6 665 2,0 -259 4 845 1,5 -74
Nyland 2 531 2,3 33 1 819 1,7 64
Birkaland 642 2,1 -73 445 1,5 -2
Egentliga Finland 622 1,9 -83 424 1,3 29
Norra Österbotten 436 2,3 32 301 1,6 -36
Mellersta Finland 312 2,1 22 231 1,6 0
Norra Savolax 240 1,9 8 192 1,5 17
Satakunta 215 1,5 -50 173 1,2 -20
Österbotten 209 1,9 21 112 1,0 -5
Päijänne-Tavastland 206 1,7 -31 172 1,5 -66
Södra Österbotten 206 1,5 -30 152 1,1 5
Lappland 191 1,8 -17 147 1,4 4
Egentliga Tavastland 171 1,7 -46 141 1,4 -1
Kymmenedalen 162 1,8 -3 144 1,6 -30
Södra Savolax 145 1,6 -29 100 1,1 -8
Södra Karelen 136 1,9 11 87 1,2 -4
Norra Karelen 121 1,5 -5 105 1,3 -16
Kajanaland 63 1,7 -3 60 1,6 2
Mellersta Österbotten 57 1,4 -16 40 1,0 -7
ÅLAND 47 1,8 3 16 0,6 -6
Åland 47 1,8 3 16 0,6 -6
1) Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2012/03/aly_2012_03_2013-01-24_tau_001_sv.html