Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2013

Allt färre nya företag grundas


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 17,5 procent under fjärde kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Enligt de preliminära helårsuppgifterna minskade antalet företag som inledde sin verksamhet under år 2012 med 4,1 procent och antalet företag som lade ned sin verksamhet ökade med 3,6 procent jämfört med året innan.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 9 211 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2013. Antalet nya företag minskade med 7,4 procent jämfört med första kvartalet år 2012, då 9 946 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,7 procent under första kvartalet år 2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 561 nya företag, dvs. 16,9 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde 1 463 företag (15,9%) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran för nya företag 1 212 (13,2%). Inom handeln minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest (-200) jämfört med första kvartalet år 2012.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år 2013, dvs. 3 308 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (917) och Egentliga Finland (819). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (3,0%). Jämfört med första kvartalet 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Södra Karelen (+6) och minskade mest i Nyland (-208).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2013 i Helsingfors ekonomiska region (3 129) och näst flest i Tammerfors (751) och Åbo (545) ekonomiska regioner. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Nyslott och Tammerfors ekonomiska regioner (+23) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-162).

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2013 inom området för Nylands ELY-central (3 308) och näst flest inom områdena för Birkalands (917) och Egentliga Finlands (819) ELY-centraler. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom området för Mellersta Finlands ELY-central (+5) och minskade mest inom området för Nylands ELY-central (-208).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2013 i Helsingfors (1 664), näst flest i Esbo (489), Tammerfors (471), Vanda (324) och Åbo (306). Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kangasala (26), Villmanstrand (18) och Nyslott (18) och minskade mest i Helsingfors (-70) och Åbo (-61).

Sett till juridisk form var antalet nya rörelseidkar- eller yrkesutövarföretag (fysisk person som bolagsform) 4 702 under första kvartalet år 2013 och antalet nya aktiebolag 3 667. Till juridisk form var 51,0 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,8 procent aktiebolag. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag, sett till juridisk form, mest bland aktiebolag (+89), medan antalet minskade mest bland rörelseidkar- och yrkesutövarföretag (-754).

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 10 934 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2012. Antalet nedlagda företag ökade med 17,5 procent jämfört med fjärde kvartalet år 2011, då 9 302 företag lade ned sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,2 procent under fjärde kvartalet år 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 2 034, dvs. 18,6 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 693 (15,5%) företag ned sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 621 (14,8%) nya företag. Antalet företag inom Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest (+327) jämfört med fjärde kvartalet 2011.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 909) under fjärde kvartalet år 2012. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (1 134) och Birkaland (947). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst på Åland (4,0%). Jämfört med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Nyland (+765) och minskade mest i Mellersta Finland (-56).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2012 i Helsingfors ekonomiska region (3 630) och näst flest i Åbo (781) och Tammerfors (748) ekonomiska regioner. Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors ekonomiska region (+713) och minskade mest i Jyväskylä ekonomiska region (-30).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (3 909) och näst flest inom området för Egentliga Finlands ELY-central (1 134). Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom området för Nylands ELY-central (+765) och minskade mest inom området för Mellersta Finlands ELY-central (-56).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 i Helsingfors (1 868), näst flest i Esbo (575), Åbo (451) och Tammerfors (433). Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+420) och minskade mest i Jyväskylä (-28).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda rörelseidkar- eller yrkesutövarföretag (fysisk person som bolagsform) 5 668 under fjärde kvartalet år 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 3 815. Till juridisk form var 51,8 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,9 procent aktiebolag. Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nedlagda företag mest, sett till juridisk form, bland aktiebolag (+1 033).

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2013, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2013/01/aly_2013_01_2013-07-25_tie_001_sv.html