Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2014

Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående


Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren både inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 3,7 procent under tredje kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Enligt de preliminära helårsuppgifterna minskade antalet nya företag med fyra procent år 2013.

Nya företag, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 6 101 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2013. Antalet nya företag minskade med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2012, då 6 539 företag inledde sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,8 procent under fjärde kvartalet år 2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 053 företag, dvs. 17,3 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 983 (16,1 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 773 (12,7 %) nya företag. Antalet nya företag minskade mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (-132) jämfört med fjärde kvartalet 2012.

När man ser till landskap grundades under fjärde kvartalet 2013 flest nya företag i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 344, och näst flest i Birkaland (524) och Egentliga Finland (515). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1 %). Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Södra Karelen (1,9 %) och Norra Österbotten (1,8 %). Jämfört med fjärde kvartalet 2012 ökade antalet nya företag mest i Södra Karelen (36) och minskade mest i Nyland (-134).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (2 225) och näst flest i Tammerfors (417) och Åbo (356) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest i Joensuu ekonomiska region (24) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-99).

Sett till ELY-central inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 inom området för Nylands ELY-central (2 344) och näst flest inom områdena för Birkalands (524) och Egentliga Finlands (515) ELY-centraler. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest inom området för Österbottens ELY-central (44) och minskade mest inom området för Nylands ELY-central (-134).

Sett till kommun inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 i Helsingfors (1 201), näst flest i Esbo (362), Tammerfors (273), Vanda (254) och Åbo (225). Jämfört med fjärde kvartalet 2012 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (29), Imatra (18) och Vasa (17), medan de minskade mest i Uleåborg (-61) och Borgå (-31).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 819 under fjärde kvartalet 2013 och antalet nya aktiebolag 2 767. Till juridisk form var 46,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 45,4 procent aktiebolag. Jämfört med fjärde kvartalet år 2012 minskade antalet aktiebolag med 2,3 procent och antalet företag med rörelseidkare eller yrkesutövare med 8,7 procent.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen lade 4 913 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013. Jämfört med tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 3,7 procent, då 4 736 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent under tredje kvartalet 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 940, dvs. 19,1 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 758 företag (15,4 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 589 företag (12,0 %). När det gäller de största näringsgrenarna ökade antalet nedlagda företag mest inom tillverkning (24) och minskade mest inom byggverksamhet (-36) jämfört med tredje kvartalet 2012.

Sett till landskap lade flest företag under tredje kvartalet 2013 ned sin verksamhet i Nyland (1 696) och näst flest i Birkaland (492) och Egentliga Finland (485). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (1,8 %). Jämfört med tredje kvartalet 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Birkaland (84) och minskade mest i Satakunta (-22).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors ekonomiska region (1 571) och näst flest i Tammerfors (382) och Åbo (320) ekonomiska regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (60) och minskade mest i Björneborgs ekonomiska region (-20).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 inom området för Nylands ELY-central (1 696) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (492). Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest inom området för Birkalands ELY-central (84) och minskade mest inom området för Satakunta ELY-central (-22).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors (736), näst flest i Esbo (244), Tammerfors (227) och Vanda (203). Jämfört med tredje kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Kouvola (36), Vanda (36) och Lahtis (36) och minskade mest i Jämsä (-15) och Borgå (-15).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 531 under tredje kvartalet år 2013 och antalet nedlagda aktiebolag 1 721. Till juridisk form var 51,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,0 procent aktiebolag. Jämfört med tredje kvartalet år 2012 ökade antalet aktiebolag med 3,7 procent och antalet företag med rörelseidkare eller yrkesutövare med 3,6 procent.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet

Nedlagda företag, 3:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2013, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2013/04/aly_2013_04_2014-04-24_tie_001_sv.html