Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya Q1/2019 Nya, andel av företagsbeståndet, % Förändring Q1/2019 - Q1/2018 Nedlagda Q4/2018 Nedlagda, andel av företagsbeståndet, % 1) Förändring Q4/2018 - Q4/2017
Totalt 10 363 2,7 -323 6 171 1,6 ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 833 3,3 -19 951 1,7 ..
G Handel 1 218 2,1 -205 1 071 1,9 ..
F Byggverksamhet 1 129 2,2 -103 800 1,5 ..
S Annan serviceverksamhet 850 3,3 -44 450 1,7 ..
R Kultur, nöje och fritid 674 5,6 119 192 1,6 ..
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 639 3,2 -58 370 1,8 ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet 588 3,4 -83 300 1,7 ..
H Transport och magasinering 580 2,5 291 428 1,9 ..
C Tillverkning 547 2,0 30 330 1,2 ..
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 488 4,2 -7 217 1,9 ..
I Hotell- och restaurangverksamhet 421 2,9 -49 300 2,1 .
L Fastighetsverksamhet 410 1,5 -125 263 0,9 ..
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 385 1,9 -9 226 1,1 ..
P Utbildning 339 4,9 -33 139 2,0 ..
K Finans- och försäkringsverksamhet 115 2,6 -95 93 2,1 ..
E Vattenförsörjning 26 1,4 8 13 0,7 ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 15 1,4 2 5 0,5 ..
B Utvinning av mineral 12 1,0 -3 10 0,9 ..
T Förvärvsarbete i hushåll 9 5,5 6 5 3,0 ..
Andra näringsgrenar (O, U, X) 85 14,7 54 8 1,4 ..
1) På grund av en metodförändring i källuppgifterna har antalet nedlagda företag eller företagsbeståndets storlek inte offentliggjorts när det gäller de tre sista kvartalen år 2017.

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/01/aly_2019_01_2019-07-25_tau_001_sv.html