Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2010

Över 2,8 miljoner bostäder

I slutet av år 2010 fanns det 2 808 000 bostäder i Finland. Av dessa var 270 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 23 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 598 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 28 000 bostäder årligen. Utan permanent boende var 91 000 bostäder fler än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit från föregående decennium. Ännu under 1980-talet ökade bostadsbeståndet med i genomsnitt 37 000 bostäder årligen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2010 är 77 procent belägna i urbana kommuner.

Omkring hälften av finländarna bor i småhus

Omkring hälften av finländarna bodde i fristående småhus, trots att bara 40 procent (1 136 000) av bostäderna fanns i fristående småhus. Radhusbostäderna var 383 000 till antalet och utgjorde 14 procent av bostadsbeståndet. Av samtliga bostäder fanns 44 procent i flervåningshus, dvs. 1 235 000 bostäder, trots att bara en tredjedel av befolkningen bodde i flervåningshus. Detta förklaras av att bostäderna i flervåningshus är mindre och att det bor mindre familjer eller bostadshushåll i dem än i rad- eller småhus.

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 bostäder färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2010 fanns det 99 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2010 redan 383 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2010 var den genomsnittliga golvytan i bostäder 79,5 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Medelytan i ägarbostäder var 95 m2 och i hyresbostäder 53 m2. Trots att medelstorleken på bostäder ökat fanns det ungefär 117 000 bostäder med en golvyta på under 30 m2. Å andra sidan hade bara 26 procent av bostäderna en golvyta på 100 m2 eller mer. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 408 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Det fanns allt som allt 838 000 lägenheter av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2010

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2010, 1. Bostadsbeståndet 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2010/01/asas_2010_01_2011-10-20_kat_001_sv.html