Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2011

Över 2,8 miljoner bostäder

I slutet av år 2011 fanns det 2 836 000 bostäder i Finland. Av dessa var 280 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 28 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 626 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 28 000 bostäder årligen. Utan permanent boende var 101 000 bostäder fler än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit från föregående decennium. De flesta bostäder byggs i 1970- och 1980-talet. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2011 är 77 procent belägna i urbana kommuner.

44 procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 bostäder färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2011 fanns det 44 procent av alla bostäder i flervåningshus, dvs.1 252 000 bostäder, vilket är 105 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2011 redan 387 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2011 var den genomsnittliga golvytan i bostäder 79,8 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att medelstorleken på bostäder ökat fanns det ungefär 115 000 bostäder med en golvyta på under 30 m2. Å andra sidan hade bara 27 procent av bostäderna en golvyta på 100 m2 eller mer. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 411 000 till antalet, dvs. 14 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Det fanns allt som allt 847 000 lägenheter av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2011

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2011 79,8 109,0 71,2 56,5 61,2

Medelytan i ägarbostäder var 95 m2 och största delen av dem finns i småhus. I stället medelytan i hyresbostäder var 53 m2 och största delen av dem finns i flervåningsbostadshus. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i huvudsak bara definierats för bostäder med stadigvarande boende. Upplåtelseformen har fastställts också för bostad som inte är i permanent bostadsbruk, då den är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostad som är tillfälligt bostadsbruk. Av alla bostäder var 825 000 hyresbostäder i slutet av år 2011 och 777 000 av dem var stadigvarande bebodda. Antalet hyresbostäder har ökat med 279 000 bostäder från år 1990.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2011, 1. Bostadsbeståndet 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2011/01/asas_2011_01_2012-10-24_kat_001_sv.html