Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bostadshushåll, som bor i slutet av år 2012 i bostäder som färdigställdes under åren 2011–2012, efter personantal, hustyp och rumsantal

Stadigvarande bebodda bostäder Bostadshushåll
Hustyp Alla bostadshushåll 1 person 2 personer 3+ personer
Totalt 56 681 18 215 18 464 20 002
    Enrumslägenhet 6 091 5 251 759 81
    Tvårumslägenhet 15 697 9 002 5 950 745
    Trerumslägenhet+ 34 364 3 804 11 568 18 992
    Okänd rumsantal 529 158 187 184
Fristående småhus 22 414 1 966 5 571 14 877
    Enrumslägenhet 121 65 37 19
    Tvårumslägenhet 606 218 272 116
    Trerumslägenhet+ 21 242 1 577 5 097 14 568
    Okänd rumsantal 445 106 165 174
Rad- och kedjehus 6 696 1 973 2 682 2 041
    Enrumslägenhet 365 276 78 11
    Tvårumslägenhet 1 812 1 039 642 131
    Trerumslägenhet+ 4 511 650 1 962 1 899
    Okänd rumsantal 8 8 0 0
Flervåningsbostadshus 27 321 14 136 10 130 3 055
    Enrumslägenhet 5 575 4 883 641 51
    Tvårumslägenhet 13 172 7 670 5 009 493
    Trerumslägenhet+ 8 546 1 564 4 476 2 506
    Okänd rumsantal 28 19 4 5
Annan byggnad 250 140 81 29
    Enrumslägenhet 30 27 3 0
    Tvårumslägenhet 107 75 27 5
    Trerumslägenhet+ 65 13 33 19
    Okänd rumsantal 48 25 18 5

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2012, Tabellbilaga 3. Bostadshushåll, som bor i slutet av år 2012 i bostäder som färdigställdes under åren 2011–2012, efter personantal, hustyp och rumsantal . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2012/asas_2012_2013-05-22_tau_003_sv.html