Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2013

Nästan 2,9 miljoner bostäder

I slutet av år 2013 fanns det 2 906 000 bostäder i Finland. Av dessa var 306 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 40 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 696 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 30 000 bostäder årligen. År 2013 fanns det 127 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2013 är 76 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiofyra procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2013 var andelen bostäder i flervåningshus 44 procent av alla bostäder, dvs. 1 290 000, vilket är 125 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2013 var antalet redan 396 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2013 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 79,9 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 118 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 423 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 869 000 bostäder av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2013

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2013 79,9 109,9 71,3 56,5 60,6

Medelytan i ägarbostäder var 96 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 53 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 840 000 hyresbostäder i slutet av år 2013 och 796 000 av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med 294 000 bostäder från år 1990.

Fyrtiotre procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år 2013

Enligt Statistikcentralen färdigställdes omkring 16 000 nya bostäder i flervåningshus år 2013. I slutet av år 2013 var 43 procent av dem hyresbostäder, något under 6 procent var bostadsrättsbostäder och resten ägarbostäder (23 %) eller fortfarande tomma (28 %). Antalet tomma bostäder beror på att uppgifterna om upplåtelseform huvudsakligen grundar sig på flyttanmälningar och att man delvis flyttar till nya färdigställda flervåningshus först på följande års sida.

Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2013, upplåtelse i slutet av år (%)

Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2013, upplåtelse i slutet av år (%)

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2013 fanns det 6 800 hyresbostäder. Av dem var omkring 2 600 räntestödshyresbostäder som understöds av staten. I de här statsstödda hyresbostäderna ingår inte hyresbostäder med kort räntestöd, den s.k. mellanmodellen.

År 2013 färdigställdes totalt omkring 32 000 bostäder, av vilka 11 000 var småhusbostäder, 4 000 radhusbostäder och 16 000 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 8 600 nya bostäder och av dem var 6 700 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 41 procent hyresbostäder i slutet av år 2013.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2013, 1. Bostadsbeståndet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2013/01/asas_2013_01_2014-10-16_kat_001_sv.html