Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2015

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 634 339 5 363 637 81,7 40,1 228 098 939 806
Nyland 763 896 1 575 379 75,9 36,8 78 287 308 351
Egentliga Finland 233 177 462 348 83,4 42,0 18 852 74 024
Satakunta 109 945 218 330 88,5 44,5 8 014 32 302
Egentliga Tavastland 84 577 171 360 84,9 41,8 7 041 29 129
Birkaland 246 233 495 156 80,1 39,8 20 975 83 768
Päijät-Häme 102 020 197 709 80,3 41,4 7 268 29 917
Kymenlaakso 90 487 174 381 82,0 42,5 6 161 25 247
Södra Karelen 66 677 128 548 80,9 41,9 4 507 17 995
Södra Savolax 76 805 147 382 83,7 43,6 5 180 20 904
Norra Savolax 122 453 242 765 81,1 40,9 9 603 39 249
Norra Karelen 82 412 161 379 81,2 41,5 6 846 27 703
Mellersta Finland 133 378 270 635 81,2 40,0 11 336 48 043
Södra Österbotten 88 009 189 390 93,6 43,5 6 930 30 735
Österbotten 82 081 178 785 91,4 41,9 7 191 30 617
Mellersta Österbotten 29 923 67 906 95,0 41,8 2 693 13 116
Norra Österbotten 183 989 403 918 86,8 39,5 16 733 83 474
Kajanaland 37 268 73 706 83,8 42,4 2 542 11 065
Lapland 87 441 176 020 84,5 41,9 6 920 30 037
Åland 13 568 28 540 96,8 45,9 1 019 4 130

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2015, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_tau_002_sv.html