Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2016

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 654 657 5 377 099 81,7 40,3 226 958 935 888
Nyland 775 050 1 593 542 75,7 36,8 79 223 312 256
Egentliga Finland 234 776 463 282 83,4 42,3 18 631 73 257
Satakunta 109 929 217 043 88,5 44,8 7 952 32 029
Egentliga Tavastland 84 693 170 487 85,0 42,2 6 961 28 720
Birkaland 248 980 497 879 79,9 39,9 20 914 83 544
Päijät-Häme 102 598 197 686 80,3 41,6 7 160 29 562
Kymenlaakso 90 509 173 287 82,1 42,8 6 033 24 751
Södra Karelen 66 822 127 764 80,9 42,3 4 384 17 353
Södra Savolax 76 431 145 767 83,8 43,9 5 056 20 386
Norra Savolax 122 941 242 216 81,2 41,2 9 310 38 160
Norra Karelen 82 624 160 689 81,2 41,7 6 740 27 234
Mellersta Finland 134 428 270 746 81,2 40,3 11 056 47 143
Södra Österbotten 88 306 188 775 93,7 43,8 6 845 30 347
Österbotten 82 554 178 519 91,5 42,3 7 083 30 283
Mellersta Österbotten 30 046 67 820 95,1 42,0 2 644 12 939
Norra Österbotten 185 494 404 557 86,8 39,8 16 590 82 954
Kajanaland 37 204 73 119 83,9 42,7 2 535 11 082
Lapland 87 573 175 168 84,5 42,2 6 801 29 621
Åland 13 699 28 753 97,2 46,2 1 040 4 267

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2016, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2016/01/asas_2016_01_2017-10-11_tau_002_sv.html