Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2016

Upplåtelseform 1970            1980           1990           2000           2010           2015         2016        
Bostadshushåll Totalt 1 419 082 1 781 771 2 070 307 2 295 386 2 537 197 2 634 339 2 654 657
  Ägarbostad 856 613 1 120 128 1 476 782 1 457 349 1 661 480 1 698 102 1 701 613
Hyresbostad 546 718 536 827 533 539 740 345 772 103 837 882 853 650
Annan eller okänd 15 751 124 816 59 986 97 692 103 614 98 355 99 394
Personer Totalt 4 400 497 4 618 781 4 927 430 5 081 354 5 264 580 5 363 637 5 377 099
  Ägarbostad 2 836 894 3 193 720 3 800 416 3 563 463 3 792 946 3 813 335 3 804 549
Hyresbostad 1 503 945 1 270 756 1 027 228 1 366 993 1 278 323 1 364 224 1 384 183
Annan eller okänd 59 658 154 305 99 786 150 898 193 311 186 078 188 367

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2016, Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2016/01/asas_2016_01_2017-10-11_tau_003_sv.html