Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2017

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 680 077 5 385 972 81,4 40,5 223 500 924 990
Nyland 788 882 1 611 201 75,4 36,9 79 057 313 134
Egentliga Finland 237 247 465 247 83,2 42,4 18 590 73 150
Satakunta 109 961 215 508 88,5 45,1 7 788 31 550
Egentliga Tavastland 84 821 169 358 84,9 42,5 6 711 27 818
Birkaland 252 467 500 140 79,5 40,1 20 460 82 053
Päijät-Häme 103 430 197 508 80,1 41,9 7 014 29 212
Kymenlaakso 90 384 171 217 82,1 43,3 5 805 23 800
Södra Karelen 67 076 127 247 80,7 42,5 4 340 17 333
Södra Savolax 76 135 143 928 83,9 44,4 4 873 19 681
Norra Savolax 123 326 241 005 81,2 41,5 8 983 36 954
Norra Karelen 83 007 159 577 81,1 42,2 6 436 26 070
Mellersta Finland 135 773 270 522 80,9 40,6 10 810 46 106
Södra Österbotten 88 674 187 735 93,6 44,2 6 567 29 287
Österbotten 82 703 177 876 91,5 42,5 6 984 29 988
Mellersta Österbotten 30 251 67 648 95,0 42,4 2 669 13 009
Norra Österbotten 187 286 405 006 86,6 40,0 16 340 82 052
Kajanaland 37 053 72 225 83,9 43,0 2 449 10 739
Lapland 87 738 174 044 84,4 42,5 6 617 28 860
Åland 13 863 28 980 97,4 46,5 1 007 4 199

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2017, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2017/01/asas_2017_01_2018-10-10_tau_002_sv.html