Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet 31.12.2017, landskapen

  Bostadshushåll totalt Personer totalt Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 680 077 5 385 972 81,4 40,5 223 500 924 990
Nyland 788 882 1 611 201 75,4 36,9 79 057 313 134
Egentliga Finland 237 247 465 247 83,2 42,4 18 590 73 150
Satakunta 109 961 215 508 88,5 45,1 7 788 31 550
Egentliga Tavastland 84 821 169 358 84,9 42,5 6 711 27 818
Birkaland 252 467 500 140 79,5 40,1 20 460 82 053
Päijät-Häme 103 430 197 508 80,1 41,9 7 014 29 212
Kymenlaakso 90 384 171 217 82,1 43,3 5 805 23 800
Södra Karelen 67 076 127 247 80,7 42,5 4 340 17 333
Södra Savolax 76 135 143 928 83,9 44,4 4 873 19 681
Norra Savolax 123 326 241 005 81,2 41,5 8 983 36 954
Norra Karelen 83 007 159 577 81,1 42,2 6 436 26 070
Mellersta Finland 135 773 270 522 80,9 40,6 10 810 46 106
Södra Österbotten 88 674 187 735 93,6 44,2 6 567 29 287
Österbotten 82 703 177 876 91,5 42,5 6 984 29 988
Mellersta Österbotten 30 251 67 648 95,0 42,4 2 669 13 009
Norra Österbotten 187 286 405 006 86,6 40,0 16 340 82 052
Kajanaland 37 053 72 225 83,9 43,0 2 449 10 739
Lapland 87 738 174 044 84,4 42,5 6 617 28 860
Åland 13 863 28 980 97,4 46,5 1 007 4 199

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2017, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet 31.12.2017, landskapen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2017/asas_2017_2018-05-17_tau_002_sv.html