Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2018

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 705 499 5 390 540 81,3 40,8 219 508 909 317
Nyland 802 417 1 627 419 75,2 37,0 78 604 312 408
Egentliga Finland 239 941 466 297 83,0 42,7 18 268 72 028
Satakunta 109 902 213 731 88,6 45,6 7 587 30 699
Egentliga Tavastland 85 046 168 056 84,8 42,9 6 463 26 756
Birkaland 256 522 502 983 79,1 40,3 20 053 80 293
Päijät-Häme 103 829 196 734 80,0 42,2 6 911 28 762
Kymenlaakso 90 040 169 062 82,2 43,8 5 517 22 640
Södra Karelen 67 224 126 200 80,7 43,0 4 218 16 779
Södra Savolax 75 346 141 246 84,2 44,9 4 659 18 828
Norra Savolax 124 110 239 965 81,1 41,9 8 735 35 865
Norra Karelen 83 389 158 750 80,9 42,5 6 231 25 315
Mellersta Finland 136 963 269 902 80,7 40,9 10 513 44 893
Södra Österbotten 89 071 186 456 93,5 44,7 6 422 28 543
Österbotten 83 067 177 649 91,7 42,9 6 791 29 258
Mellersta Österbotten 30 406 67 291 95,0 42,9 2 600 12 631
Norra Österbotten 189 442 405 157 86,3 40,3 15 970 80 255
Kajanaland 36 908 71 250 84,0 43,5 2 370 10 390
Lapland 87 868 173 139 84,4 42,8 6 546 28 590
Åland 14 008 29 253 97,4 46,7 1 050 4 384

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arja Tiihonen 029 551 3272, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2018, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2018/01/asas_2018_01_2019-10-10_tau_002_sv.html