Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2018

Upplåtelseform 1970            1980           1990           2000           2010           2015         2017       2018     
Bostadshushåll Totalt 1 419 082 1 781 771 2 070 307 2 295 386 2 537 197 2 634 339 2 680 077 2 705 499
  Ägarbostad 856 613 1 120 128 1 476 782 1 457 349 1 661 480 1 698 102 1 706 303 1 707 990
Hyresbostad 546 718 536 827 533 539 740 345 772 103 837 882 877 543 900 080
Annan eller okänd 15 751 124 816 59 986 97 692 103 614 98 355 96 231 97 429
Personer Totalt 4 400 497 4 618 781 4 927 430 5 081 354 5 264 580 5 363 637 5 385 972 5 390 540
  Ägarbostad 2 836 894 3 193 720 3 800 416 3 563 463 3 792 946 3 813 335 3 795 929 3 776 409
Hyresbostad 1 503 945 1 270 756 1 027 228 1 366 993 1 278 323 1 364 224 1 409 346 1 432 342
Annan eller okänd 59 658 154 305 99 786 150 898 193 311 186 078 180 697 181 789

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arja Tiihonen 029 551 3272, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2018, Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2018/01/asas_2018_01_2019-10-10_tau_003_sv.html