Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet 31.12.2018, landskapen

  Bostadshushåll totalt Personer totalt Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 705 499 5 390 540 81,3 40,8 219 508 909 317
Nyland 802 417 1 627 419 75,2 37,0 78 604 312 408
Egentliga Finland 239 941 466 297 83,0 42,7 18 268 72 028
Satakunta 109 902 213 731 88,6 45,6 7 587 30 699
Egentliga Tavastland 85 046 168 056 84,8 42,9 6 463 26 756
Birkaland 256 522 502 983 79,1 40,3 20 053 80 293
Päijät-Häme 103 829 196 734 80,0 42,2 6 911 28 762
Kymenlaakso 90 040 169 062 82,2 43,8 5 517 22 640
Södra Karelen 67 224 126 200 80,7 43,0 4 218 16 779
Södra Savolax 75 346 141 246 84,2 44,9 4 659 18 828
Norra Savolax 124 110 239 965 81,1 41,9 8 735 35 865
Norra Karelen 83 389 158 750 80,9 42,5 6 231 25 315
Mellersta Finland 136 963 269 902 80,7 40,9 10 513 44 893
Södra Österbotten 89 071 186 456 93,5 44,7 6 422 28 543
Österbotten 83 067 177 649 91,7 42,9 6 791 29 258
Mellersta Österbotten 30 406 67 291 95,0 42,9 2 600 12 631
Norra Österbotten 189 442 405 157 86,3 40,3 15 970 80 255
Kajanaland 36 908 71 250 84,0 43,5 2 370 10 390
Lapland 87 868 173 139 84,4 42,8 6 546 28 590
Åland 14 008 29 253 97,5 46,7 1 050 4 384

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2018, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet 31.12.2018, landskapen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2018/asas_2018_2019-05-14_tau_002_sv.html