Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2019

Tre miljoner bostäder

I slutet av år 2019 fanns det 3 076 000 bostäder i Finland. Av dessa var 341 400 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 33 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 882 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 30 000 bostäder årligen. År 2019 fanns det 184 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980- talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2019 är 80 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiosju procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2019 var andelen bostäder i flervåningshus 47 procent av alla bostäder, dvs. 1 443 000, vilket är 277 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2019 var antalet redan 415 000.

Relativt många flervåningshus saknar hiss

Sedan 2005 har hissen varit obligatorisk  i flervåninghus med tre eller fler våningar. Mellan 1995 och 2004 var hissen obligatorisk i flervåninghus med minst fyra våningar. Ungefär 26 000 flervåningshus hade fler än tre våningar. Av dessa saknade 2 300 hiss. I de flervåningshus som hade fler än tre våningar och saknade hiss fanns det 68 000 bostäder och totalt 92 000 boende. Av dessa hade 15 000 fyllt 65 år. I hus med exakt tre våningar var det ännu mer sällsynt med hiss. Av de 357 000 bostäder som fanns i trevåningshus var 23 procent belägna i hus med hiss. I trevåningshusen utan hiss bodde 369 000 finländare, av vilka 76 000 hade fyllt 65 år.

År 2019 färdigställdes totalt omkring 40 800 bostäder

År 2019 färdigställdes totalt omkring 40 800 bostäder, av vilka 6 600 var småhusbostäder, 3 300 radhusbostäder och 30 800 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 14 500 nya bostäder och av dem var 12 700 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 58 procent hyresbostäder i slutet av år 2019

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2019, st

Figur 1. Bostäder som färdigställdes år 2019, st

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2019 fanns det 15 600 hyresbostäder. Av dem var omkring 3 700 räntestödshyresbostäder som understöds av staten.

Medelytan i bostäderna stora skillnaden

År 2019 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 79,3 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 54 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 140 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 26 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 473 000 till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 925 000 bostäder av den här typen, dvs. 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2019

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2015 80,0 111,0 71,3 56,4 60,9
2019 79,3 112,3 71,4 55,6 60,3

Medelytan i ägarbostäder var 97 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 52 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller annan hyresbostadshus eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 1 008 000 hyresbostäder i slutet av år 2019 och 923 000 av dem hade permanent boende. Antalet permanent boende hyresbostäder har ökat med 182 000 bostäder från år 2000.

Allt fler fritt finansierade hyresbostäder

Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 40 800 nya bostäder år 2019, av vilka 46 procent var hyresbostäder. Av de färdigställda bostäderna var omkring 14 000 fritt finansierade hyresbostäder, vilket är ungefär tre gånger fler än hyresbostäderna med statens räntestöd. Bland de byggnader som färdigställts under detta decennium finns de i genomsnitt tre gånger fler frittfinansierade hyresbostäder än räntestödsbostäder. Av dessa frittfinansierade hyresbostäder finns 32 procent inom huvudstadsregionen och av hyresbostäderna med räntestöd 44 procent.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2019, 1. Bostadsbeståndet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2019/01/asas_2019_01_2020-10-14_kat_001_sv.html