Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2019

Landskapen Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll Trångbodda personer
Hela landet 2 734 219 5 399 397 81,1 41,0 117 404 452 193
Nyland 818 267 1 647 017 74,8 37,2 41 100 155 662
Egentliga Finland 242 477 467 199 82,7 42,9 10 235 38 307
Satakunta 109 977 212 019 88,7 46,0 4 478 16 834
Egentliga Tavastland 85 705 167 579 84,6 43,2 3 576 13 678
Birkaland 260 010 505 416 78,8 40,5 11 312 43 168
Päijät-Häme 104 284 195 753 80,0 42,6 3 946 15 309
Kymenlaakso 89 706 167 032 82,4 44,2 3 156 12 203
Södra Karelen 67 278 125 296 80,6 43,3 2 406 9 095
Södra Savolax 74 785 138 953 84,4 45,4 2 569 9 757
Norra Savolax 124 911 238 924 81,0 42,3 4 831 18 287
Norra Karelen 83 761 157 686 80,7 42,9 3 209 11 823
Mellersta Finland 138 374 269 430 80,5 41,3 5 697 22 102
Södra Österbotten 89 457 185 469 93,5 45,0 3 418 14 024
Österbotten 83 605 177 318 91,7 43,2 3 562 13 944
Mellersta Österbotten 30 538 67 047 95,0 43,2 1 248 5 366
Norra Österbotten 192 183 405 699 86,0 40,7 7 546 32 139
Kajanaland 36 734 70 433 84,2 43,9 1 225 4 939
Lapland 88 082 171 853 84,3 43,2 3 347 13 393
Åland 14 085 29 274 97,8 47,1 543 2 163

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2019, Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis 31.12.2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2019/01/asas_2019_01_2020-10-14_tau_002_sv.html