Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2020

Upplåtelseform 1970            1980           1990           2000           2010           2015         2019      2020     
Bostadshushåll Totalt 1 419 082 1 781 771 2 070 307 2 295 386 2 537 197 2 634 339 2 734 219 2 766 679
  Ägarbostad 856 613 1 120 128 1 476 782 1 457 349 1 661 480 1 698 102 1 710 877 1 724 116
Hyresbostad 546 718 536 827 533 539 740 345 772 103 837 882 922 561 952 953
Annan eller okänd 15 751 124 816 59 986 97 692 103 614 98 355 100 781 89 610
Personer Totalt 4 400 497 4 618 781 4 927 430 5 081 354 5 264 580 5 363 637 5 399 397 5 411 922
  Ägarbostad 2 836 894 3 193 720 3 800 416 3 563 463 3 792 946 3 813 335 3 757 587 3 745 916
Hyresbostad 1 503 945 1 270 756 1 027 228 1 366 993 1 278 323 1 364 224 1 455 665 1 497 130
Annan eller okänd 59 658 154 305 99 786 150 898 193 311 186 078 186 145 168 876

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2020, Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_tau_003_sv.html