Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkningsboende och bo ensam efter kön och ålder 2020

Åldersgrupp Bostadsbefolkning En person bostadshushåll Bostadsbefolkning En person bostadshushåll Bostadsbefolkning En person bostadshushåll
  Män Totalt Män Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Totalt Totalt
Totalt 2 669 975 591 253 2 741 947 663 047 5 411 922 1 254 300
0–15 465 765 0 445 820 0 911 585 0
16–24 273 602 66 905 259 963 72 983 533 565 139 888
25–29 176 003 66 884 168 267 46 213 344 270 113 097
30–34 178 055 53 707 169 181 29 647 347 236 83 354
35–39 182 705 46 149 173 961 22 079 356 666 68 228
40–44 174 836 40 218 167 873 19 406 342 709 59 624
45–49 158 811 36 525 154 007 21 662 312 818 58 187
50–54 171 191 42 349 170 425 34 518 341 616 76 867
55–59 179 819 47 152 182 303 48 582 362 122 95 734
60–64 171 796 46 384 180 031 56 243 351 827 102 627
65–69 166 362 43 783 181 804 62 787 348 166 106 570
70–74 162 368 40 661 185 347 72 992 347 715 113 653
75+ 208 662 60 536 302 965 175 935 511 627 236 471

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2020, Tabellbilaga 2. Befolkningsboende och bo ensam efter kön och ålder 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2020/asas_2020_2021-05-20_tau_002_sv.html