Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2007

Fortsatt livlig bostadshandel under juli-september

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna under det tredje kvartalet år 2007. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,7 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 0,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 0,2 procent, i Esbo med 2,6 procent och i Vanda med 2,1 procent från föregående kvartal. I Åbo steg priserna med 1,0, i Lahtis med 0,6, i Tammerfors med 0,4 och i Uleåborg med 0,1 procent. I Jyväskylä sjönk priserna med 1,0 procent och i Kuopio med 0,6 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 5,9 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,9 procent och i övriga Finland med 5,0 procent.

Antalet bostadsköp ökade med omkring 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-III/2007, 1970=100 (efter levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 3:e kvartalet 2007 samt förändringar1,2 från det 2:a kvartalet 2007 och 3:e kvartalet 2006. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2007/3
Index-
tal2
2007/3
Index-
förändring, %
2007/2-2007/3
Index-
förändring, %
2006/3-2007/3
Antal
köp i statistiken
statistiken
2007/3
Hela landet 1 990 149,4 0,7 5,9 8748
Huvudstadsregionen 3 017 154,5 0,7 6,9 2826
Övriga Finland 1 454 144,3 0,8 5,0 5922
Nyland 2 820 153,7 0,6 6,8 3386
Östra Nyland 1 897 170,1 0,9 11,5 75
Egentliga Finland 1 562 157,6 1,3 7,4 480
Satakunta 1 106 135,3 1,6 3,2 299
Egentliga Tavastland 1 389 147,7 1,8 9,1 244
Birkaland 1 757 148,5 0,5 4,9 1056
Päijänne-Tavastland 1 317 144,4 0,6 3,5 477
Kymmenedalen 1 105 141,7 -1,4 3,5 371
Södra Karelen 1 359 135,4 3,1 3,2 212
Södra Savolax 1 269 142,5 -0,1 5,4 256
Norra Savolax 1 476 150,8 0,9 3,8 380
Norra Karelen 1 428 149,8 -1,0 1,9 186
Mellersta Finland 1 429 130,9 -0,1 1,7 394
Södra Österbotten 1 109 137,6 4,8 5,9 69
Österbotten 1 336 131,9 1,5 5,8 217
Mellersta Österbotten 1 188 144,0 -0,7 27,8 28
Norra Österbotten 1 469 130,7 0,7 2,3 334
Kajanaland 1 068 125,8 7,9 3,7 92
Lappland 1 112 127,3 0,5 2,7 192
Helsingfors 3 3 321 156,3 0,2 6,8 1845
Helsingfors-1 4 604 162,0 1,0 7,4 281
Helsingfors-2 3 417 157,2 -0,6 6,6 904
Helsingfors-3 2 571 151,4 0,1 7,1 300
Helsingfors-4 2 236 145,5 0,8 6,3 360
Esbo-Grankulla 2 554 150,4 2,6 7,3 503
Vanda 2 004 146,2 2,1 7,0 478
Ramkommuner 4 1 670 145,1 0,4 5,5 452
Borgå 2 165 173,4 1,1 6,7 68
Tammerfors 1 983 152,1 0,4 4,8 768
Åbo 1 729 163,4 1,0 7,3 218
Björneborg 1 183 137,9 2,0 4,6 175
Raumo 1 189 139,5 4,1 3,7 103
Villmanstrand 1 545 138,8 0,7 2,3 152
Kotka 1 247 149,1 -2,1 5,1 167
Kouvola 1 062 138,2 1,7 1,4 115
Lahtis 1 415 146,9 0,6 2,0 355
Tavastehus 1 665 153,5 1,5 8,7 135
Kuopio 1 729 152,7 -0,6 1,2 271
Jyväskylä 1 683 133,0 -1,0 1,9 278
Vasa 1 465 133,7 0,3 6,5 163
Seinäjoki 1 284 141,5 5,9 8,5 46
Karleby 1 232 149,5 -0,8 30,2 26
S:t Michel 1 550 153,9 1,3 3,9 118
Joensuu 1 735 163,1 0,4 2,8 128
Uleåborg 1 553 131,1 0,1 0,2 276
Kajana 1 122 128,9 3,3 0,3 80
Rovaniemi 1 319 130,2 -1,1 3,7 109

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2007, 3:e kvartalet

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2007/03/ashi_2007_03_2007-10-30_tie_001_sv.html