Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2009

Bostadspriserna sjönk under januari–mars

Enligt preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhus bostäder under januari–mars med 0,7 procent i hela landet och med 2,0 procent i huvudstadsregionen jämfört med föregående kvartal. På övriga håll i landet steg priserna med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på gamla aktielägenheter sjönk med 5,3 procent i hela landet. I huvudstadsregionen priserna gick ned med 7,2 och i övriga Finland med 3,7 procent.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostäder var under januari-mars 1 831 euro i hela landet, 2 683 euro i huvudstadsregionen och 1 447 euro på övriga håll i landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Statistikcentralen har förnyat statistiken Bostadspriser. Den nya statistiken ger mer aktuella priser på bostäder än tidigare, då basåret för gamla bostäder har ändrats till år 2005 (tidigare år 2000). I samband med byte av basår har viktstrukturen för indexet förnyats för att motsvara det nyaste aktiebostadsbeståndet ifråga om hustyp samt bostädernas antal, storlek, regionala läge och prisnivå. På grund av uppdateringen av viktstrukturen har det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostäder förändrats under åren 2005–2008 jämfört med tidigare publicerade uppgifter

I allmänhet har prisnivån bara förändrats något, men i det nya indexet är det genomsnittliga priset på gamla aktiebostäder i flervåningshus i Helsingfors omkring 150 euro lägre än i det gamla indexet. I det nya indexet har viktvärdet för flervåningshus i Helsingfors randområden ökat från det tidigare i förhållande till stadens centrum. Eftersom kvadratmeterpriserna i randområdena är lägre än i centrum, är den genomsnittliga prisnivån för hela Helsingfors lägre i det nya indexet. Läs mer under länken i vänstermenyn "Förändringar i denna statistik".

Under det första kvartalet år 2009 sjönk priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och i övriga Finland sjönk med 1,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 738 euro i hela landet, 3 414 euro i huvudstadsregionen och 2 494 euro i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på nya aktielägenheter sjönk med 3,7 procent i hela landet. I huvudstadsregionen priserna gick ned med 6,1 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Antalet köp inkluderade i statistiken halverades från föregående kvartal. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — I/2009, 1970=100

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — I/2009, 1970=100

Under året 2008 de steg genomsnittliga priserna på gamla bostäder steg i hela landet med 1,4, i huvudstadsregionen med 1,3 och i övriga Finland med 1,6 procent. Antalet bostadsköp minskade märkbart. Handeln med bostadsaktier var 70 245, vilken är 14 procent färre än året innan. Det sammanlagda värdet av bostadshandeln var 8,7 miljarder, vilket är ungefär 1,1 miljarder färre än år 2007. Ungefär en tredjedel av bostadsköpen gjodes i regionen Nyland och deras värde var circa 47 procent av den totala köpesumman.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 13.05.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2009/01/ashi_2009_01_2009-05-13_tie_001_sv.html