Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2009

Bostadspriserna steg under juli-september

Enligt preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,6 procent och i övriga Finland med 1,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,2 procent. I huvudstadsregionen gick priserna upp med 1,1 procent, medan priserna sjönk med 0,6 procent på övriga håll i landet.

Under tredje kvartalet 2009 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 1 945 euro i hela landet, 2 915 euro i huvudstadsregionen och 1 508 euro på övriga håll i landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Jämfört med föregående kvartal steg priserna i Helsingfors med 4,0 procent, i Esbo-Grankulla med 3,7 procent och i Vanda med 1,6 procent. I Åbo steg priserna med 3,3 och i Tammerfors med 1,3 procent. I Uleåborg sjönk priserna med 1,1 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i Helsingfors med 1,9 procent och i Esbo-Grankulla med 0,5 procent, men sjönk i Vanda med 1,0 procent. Priserna sjönk i Tammerfors med 2,5 och i Uleåborg med 0,5 procent, i Åbo var priserna oförändrade.

Under tredje kvartalet år 2009 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder i hela landet med 3,1 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland med 3,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 802 euro i hela landet, 3 589 euro i huvudstadsregionen och 2 519 euro i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på nya bostäder i hela landet med 1,1 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,9 procent. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — III/2009, 1970=100

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — III/2009, 1970=100

Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2009/03/ashi_2009_03_2009-10-30_tie_001_sv.html