Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2010

Bostadspriserna steg under oktober-december

Enligt preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 2,8 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,4 procent och i övriga Finland med 2,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 7,9 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 10,5 procent och i övriga Finland med 5,7 procent.

Under fjärde kvartalet 2009 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 017 euro i hela landet, 3 071 euro i huvudstadsregionen och 1 542 euro på övriga håll i landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Jämfört med föregående kvartal steg priserna i Helsingfors med 3,4 procent, i Esbo-Grankulla med 4,0 procent och i Vanda med 2,3 procent. I Tammerfors steg priserna med 3,5, i Åbo med 2,9 och i Uleåborg med 1,9 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i Helsingfors med 11,6 procent, i Esbo-Grankulla med 10,1 procent och i Vanda med 6,2 procent. I Åbo steg priserna med 10,2, i Tammerfors med 7,0 och i Uleåborg med 5,6 procent.

Under fjärde kvartalet år 2009 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder i hela landet med 2,0 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,7 procent och i övriga Finland med 1,0 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 872 euro i hela landet, 3 699 euro i huvudstadsregionen och 2 574 euro i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 3,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 9,0 procent och i övriga Finland med 0,7 procent. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Bostadspriser år 2009

Enligt de preliminära uppgifterna sjönk priserna på gamla höghus- och radhus med 0,3 procent på årsnivå från året innan. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. År 2009 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 1 934 euro, i huvudstadsregionen 2 894 euro och i övriga Finland 1 501 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2009 publiceras 30.4.

Priserna på nya höghus- och radhus sjönk med 1,5 procent år 2009. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 2 787 euro, i huvudstadsregionen 3 557 euro och i övriga Finland 2510 euro. Uppgifter om köp av nya lägenheter år 2009 är slutliga.

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — IV/2009, 1970=100

 Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — IV/2009, 1970=100

Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2009/04/ashi_2009_04_2010-01-29_tie_001_sv.html