Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2011

Priserna på gamla bostäder steg under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder under januari-mars 2011 i hela landet med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent, och i övriga Finland med 1,1 per cent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 3,9 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,3 procent och i övriga Finland med 3,6 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under första kvartalet 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 162 euro i hela landet, 3 338 euro i huvudstadsregionen och 1 632 euro i övriga Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,1 procent och i övriga Finland med 0,8 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 4,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 5,8 procent och i övriga Finland med 3,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 093 euro i hela landet, 4 137 euro i huvudstadsregionen och 2 717 euro i övriga Finland. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Årsstatistik 2010

År 2010 gjordes omkring 74 000 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan ökade antalet köp med 4,2 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen minskade antalet köp med 0,4 procent medan i övriga Finland ökade antalet köp med 5,9 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 119 euro i hela landet, 3 238 euro i huvudstadsregionen och 1 615 euro i övriga Finland. Från år 2009 steg priserna på gamla bostadsaktier med 8,7 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 11,4 procent och i övriga Finland med 6,5 procent. Förra året var köpesumman av bostadsaktielägenheter dryg 10,0 miljarder euro, vilket var omkring 0,9 miljarder euro mer än år 2009. I Nyland gjordes en tredjedel av alla bostadsköp och deras värde var nästan hälften av köpesumman för hela landet


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/01/ashi_2011_01_2011-04-28_tie_001_sv.html