Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.8.2011

Bostadspriserna sjönk i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,6 procent jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland låg de på en nästan oförändrad nivå. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 2,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,9 procent och i övriga Finland med 1,4 procent.

Utvecklingen av bostadspriser per månad, index 2010=100

Utvecklingen av bostadspriser per månad, index 2010=100

I juli 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal aktielägenhet 2 100 euro i hela landet, 3 271 euro i huvudstadsregionen och 1 640 euro i övriga Finland.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången uppgifter om utvecklingen av bostadspriser på månadsnivå. Då månadsstatistiken utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  Statfin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true  endast på finska.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/07/ashi_2011_07_2011-08-26_tie_001_sv.html