Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2011

Bostadspriserna nästan oförändrade i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent i september jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,3 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent och i övriga Finland med 0,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I september 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 078 euro i hela landet, 3 250 euro i huvudstadsregionen och 1 619 euro i övriga Finland.

Då månadsstatistiken utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010.

Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true  endast på finska.

Bostadspriserna under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet år 2011 steg priserna i hela landet med 2,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,7 procent och i övriga Finland med 1,7 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under juli–september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 183 euro i hela landet, 3 356 euro i huvudstadsregionen och 1 653 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,1 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent och i övriga Finland med 2,3 procent. procent

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 5,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,3 procent och i övriga Finland med 4,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 192 euro i hela landet, 4 330 euro i huvudstadsregionen och 2 783 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och i månadsstatistiken finns en annan viktstruktur än i kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/09/ashi_2011_09_2011-10-28_tie_001_sv.html