Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2012

Bostadspriserna nästan oförändrade i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla höghus- och radhusbostäder nästan oförändrade i hela landet jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,6 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I juni 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 162 euro i hela landet, 3 467 euro i huvudstadsregionen och 1 650 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.

Bostadspriserna under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2012 steg priserna i hela landet med 0,5 procent från föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland steg de med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2011 steg priserna i hela landet med 0,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 0,5 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under april–juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 214 euro i hela landet, 3 397 euro i huvudstadsregionen och 1 680 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 4,0 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,0 procent och i övriga Finland med 3,9 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 6,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,5 procent och i övriga Finland med 4,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 324 euro i hela landet, 4 580 euro i huvudstadsregionen och 2 872 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/06/ashi_2012_06_2012-07-27_tie_001_sv.html