Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2012

Bostadspriserna steg något i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,7 procent i september jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 0,8 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 2,1 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland med 1,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I september 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 125 euro i hela landet, 3 357 euro i huvudstadsregionen och 1 642 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i en separat tabell. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.

Bostadspriserna under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2012 steg priserna i hela landet med 1,1 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,4 procent och i övriga Finland med 0,8 procent. Jämfört med motsvarande period år 2011 steg priserna med 1,8 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,3 procent och i övriga Finland med 1,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under juli–september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 232 euro i hela landet, 3 466 euro i huvudstadsregionen och 1 676 euro i övriga Finland

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 0,6 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen och i övriga Finland steg priserna med 0,6 procent.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 4,6 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 7,4 procent och i övriga Finland med 3,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 375 euro i hela landet, 4 608 euro i huvudstadsregionen och 2 931 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Petteri Rautaporras 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/09/ashi_2012_09_2012-10-26_tie_001_sv.html