Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsförändring 1)

Region och statstiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste offentliggörandet 28.02.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2012 0,5 0,7 -0,2
10/2012 -0,5 -0,2 -0,3
11/2012 0,1 -0,4 0,5
12/2012 -0,5 -0,3 -0,2
Huvudstadsregionen 09/2012 0,6 0,7 -0,1
10/2012 0,3 0,5 -0,2
11/2012 0,1 -0,6 0,7
12/2012 -0,6 -0,3 -0,3
Övriga landet 09/2012 0,5 0,8 -0,3
10/2012 -1,1 -0,7 -0,4
11/2012 0,1 -0,2 0,3
12/2012 -0,4 -0,3 -0,1
1) Reviderigen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens månadsförändringsprocenter.

Revidering av aktiebostadspriser, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste offentliggörandet 28.02.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2012 2,1 2,1 0,0
10/2012 2,0 2,4 -0,4
11/2012 3,1 3,1 0,0
12/2012 3,7 3,7 0,0
Huvudstadsregionen 09/2012 2,4 2,5 -0,1
10/2012 3,7 3,9 -0,2
11/2012 4,3 4,0 0,3
12/2012 5,3 5,2 0,1
Övriga landet 09/2012 1,8 1,8 0,0
10/2012 0,7 1,1 -0,4
11/2012 2,1 2,4 -0,3
12/2012 2,4 2,4 0,0
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tomi Martikainen 09 1734 3632, Petteri Rautaporras 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/01/ashi_2013_01_2013-02-28_rev_001_sv.html