Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Publicerad: 26.4.2013

Aktiebostadspriserna steg något i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,5 procent i mars jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 2,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,4 procent och i övriga Finland med 0,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I mars 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 160 euro i hela landet, 3 507 euro i huvudstadsregionen och 1 632 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.

Aktiebostadspriserna under första kvartalet

Under första kvartalet 2013 steg priserna på gamla bostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,9 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna i hela landet med 1,9 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,7 procent och i övriga Finland med 1,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 245 euro i hela landet, 3 498 euro i huvudstadsregionen och 1 681 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 0,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,7 procent, medan de i övriga Finland steg med 2,2 procent. Under första kvartalet 2013 ökade antalet köp av nya bostäder med omkring en femtedel jämfört med motsvarande period året innan.

Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna på nya bostäder i hela landet med 5,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent och i övriga Finland med 5,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 380 euro i hela landet, 4 498 euro i huvudstadsregionen och 2 978 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.

Årsstatistik 2012

År 2012 gjordes drygt 76 200 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan ökade antalet köp med 5,9 procent i hela landet. I huvudstadsregionen ökade antalet köp med 7,9 procent och i övriga Finland med 5,2 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 222 euro i hela landet, 3 440 euro i huvudstadsregionen och 1 673 euro i övriga Finland. Från år 2011 steg priserna på gamla bostadsaktier med 1,6 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,3 procent och i övriga Finland med 1,1 procent.

Förra året var köpesumman av bostadsaktielägenheter drygt 11,2 miljarder euro, vilket var omkring 1,2 miljarder euro mer än år 2011. I Nyland gjordes något över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var nästan hälften av köpesumman för hela landet.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/03/ashi_2013_03_2013-04-26_tie_001_sv.html