Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.06.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2013 0,3 -0,6 0,9
02/2013 1,4 1,4 0,0
03/2013 0,1 0,5 -0,4
04/2013 0,3 -0,2 0,5
Huvudstadsregionen 01/2013 1,1 0,0 1,1
02/2013 0,8 1,2 -0,4
03/2013 1,1 1,3 -0,2
04/2013 0,2 0,3 -0,1
Övriga landet 01/2013 -0,2 -1,1 0,9
02/2013 1,8 1,7 0,1
03/2013 -0,7 -0,1 -0,6
04/2013 0,4 -0,6 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.06.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2013 1,1 0,7 0,4
02/2013 2,9 2,7 0,2
03/2013 2,0 2,2 -0,2
04/2013 2,1 1,4 0,7
Huvudstadsregionen 01/2013 2,4 2,1 0,3
02/2013 4,1 4,3 -0,2
03/2013 3,9 4,4 -0,5
04/2013 4,8 4,7 0,1
Övriga landet 01/2013 0,1 -0,4 0,5
02/2013 1,9 1,4 0,5
03/2013 0,5 0,4 0,1
04/2013 0,0 -1,2 1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/05/ashi_2013_05_2013-06-28_rev_001_sv.html