Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2013

Aktiebostadspriserna sjönk något i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,6 procent i juni jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent och i övriga Finland sjönk priserna med 1,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I juni 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 210 euro i hela landet, 3 534 euro i huvudstadsregionen och 1 691 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Aktiebostadspriserna steg under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2013 steg priserna på gamla bostäder i hela landet med 1,0 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna i hela landet med 2,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,1 procent och i övriga Finland med 1,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under april–juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 257 euro i hela landet, 3 495 euro i huvudstadsregionen och 1 698 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder var nästan oförändrade i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent och i övriga Finland med 0,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 381 euro i hela landet, 4 596 euro i huvudstadsregionen och 2 944 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/06/ashi_2013_06_2013-07-26_tie_001_sv.html