Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2013 0,4 -0,2 0,6
05/2013 0,5 0,2 0,3
06/2013 0,3 -0,6 0,9
07/2013 -1,3 -1,7 0,4
Huvudstadsregionen 04/2013 0,4 0,3 0,1
05/2013 -0,7 -0,5 -0,2
06/2013 1,0 0,4 0,6
07/2013 -1,1 -1,4 0,3
Övriga landet 04/2013 0,4 -0,6 1,0
05/2013 1,5 0,8 0,7
06/2013 -0,2 -1,5 1,3
07/2013 -1,4 -1,9 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2013 2,3 1,4 0,9
05/2013 1,9 1,4 0,5
06/2013 2,0 0,7 1,3
07/2013 0,8 0,2 0,6
Huvudstadsregionen 04/2013 5,1 4,7 0,4
05/2013 2,5 2,4 0,1
06/2013 3,4 2,6 0,8
07/2013 2,0 1,6 0,4
Övriga landet 04/2013 0,1 -1,2 1,3
05/2013 1,5 0,6 0,9
06/2013 0,9 -0,8 1,7
07/2013 -0,1 -0,9 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/08/ashi_2013_08_2013-09-27_rev_001_sv.html