Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.11.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2013 0,3 -0,6 0,9
07/2013 -1,2 -1,7 0,5
08/2013 0,5 -0,1 0,6
09/2013 -0,2 -0,4 0,2
Huvudstadsregionen 06/2013 1,1 0,4 0,7
07/2013 -1,3 -1,4 0,1
08/2013 1,0 0,2 0,8
09/2013 0,8 0,2 0,6
Övriga landet 06/2013 -0,3 -1,5 1,2
07/2013 -1,1 -1,9 0,8
08/2013 0,1 -0,4 0,5
09/2013 -1,0 -0,8 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.11.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2013 2,1 0,7 1,4
07/2013 1,0 0,2 0,8
08/2013 1,6 0,8 0,8
09/2013 0,8 0,6 0,2
Huvudstadsregionen 06/2013 3,5 2,6 0,9
07/2013 1,8 1,6 0,2
08/2013 3,1 2,5 0,6
09/2013 3,4 2,9 0,5
Övriga landet 06/2013 1,0 -0,8 1,8
07/2013 0,3 -0,9 1,2
08/2013 0,5 -0,4 0,9
09/2013 -1,2 -1,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/10/ashi_2013_10_2013-11-29_rev_001_sv.html