Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.12.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2013 -1,1 -1,7 0,6
08/2013 0,5 -0,1 0,6
09/2013 -0,2 -0,4 0,2
10/2013 -0,4 -0,4 0,0
Huvudstadsregionen 07/2013 -1,3 -1,4 0,1
08/2013 0,7 0,2 0,5
09/2013 0,9 0,2 0,7
10/2013 -0,7 -1,2 0,5
Övriga landet 07/2013 -1,0 -1,9 0,9
08/2013 0,3 -0,4 0,7
09/2013 -1,1 -0,8 -0,3
10/2013 -0,2 0,3 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.12.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2013 1,0 0,2 0,8
08/2013 1,7 0,8 0,9
09/2013 0,9 0,6 0,3
10/2013 1,0 0,9 0,1
Huvudstadsregionen 07/2013 1,9 1,6 0,3
08/2013 2,9 2,5 0,4
09/2013 3,4 2,9 0,5
10/2013 2,4 1,9 0,5
Övriga landet 07/2013 0,3 -0,9 1,2
08/2013 0,7 -0,4 1,1
09/2013 -1,1 -1,2 0,1
10/2013 -0,2 0,1 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/11/ashi_2013_11_2013-12-27_rev_001_sv.html