Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2013 0,5 -0,1 0,6
09/2013 -0,2 -0,4 0,2
10/2013 -0,3 -0,4 0,1
11/2013 0,0 0,0 0,0
Huvudstadsregionen 08/2013 0,9 0,2 0,7
09/2013 0,8 0,2 0,6
10/2013 -0,7 -1,2 0,5
11/2013 -0,3 -0,4 0,1
Övriga landet 08/2013 0,3 -0,4 0,7
09/2013 -1,0 -0,8 -0,2
10/2013 0,0 0,3 -0,3
11/2013 0,2 0,3 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2013 1,7 0,8 0,9
09/2013 0,9 0,6 0,3
10/2013 1,1 0,9 0,2
11/2013 1,1 1,0 0,1
Huvudstadsregionen 08/2013 3,0 2,5 0,5
09/2013 3,3 2,9 0,4
10/2013 2,4 1,9 0,5
11/2013 2,0 1,9 0,1
Övriga landet 08/2013 0,6 -0,4 1,0
09/2013 -1,1 -1,2 0,1
10/2013 0,0 0,1 -0,1
11/2013 0,4 0,3 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2012 -0,6 -0,4 -0,2
1/2013 0,6 0,7 -0,1
2/2013 1,2 1,0 0,2
3/2013 -0,3 -0,2 -0,1
Huvudstadsregionen 4/2012 0,1 0,3 -0,2
1/2013 0,6 0,9 -0,3
2/2013 1,2 0,6 0,6
3/2013 0,4 0,6 -0,2
Övriga landet 4/2012 -1,2 -1,0 -0,2
1/2013 0,6 0,5 0,1
2/2013 1,3 1,3 0,0
3/2013 -0,9 -0,9 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2012 2,7 3,0 -0,3
1/2013 1,8 1,9 -0,1
2/2013 2,2 2,1 0,1
3/2013 0,9 1,1 -0,2
Huvudstadsregionen 4/2012 3,8 4,1 -0,3
1/2013 2,4 2,7 -0,3
2/2013 3,4 3,1 0,3
3/2013 2,2 2,5 -0,3
Övriga landet 4/2012 1,8 2,1 -0,3
1/2013 1,3 1,3 0,0
2/2013 1,1 1,2 -0,1
3/2013 -0,2 -0,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/12/ashi_2013_12_2014-01-28_rev_001_sv.html