Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2014 0,9 0,2 0,7
04/2014 -0,2 -0,9 0,7
05/2014 -0,5 -0,7 0,2
06/2014 0,5 -0,1 0,6
Huvudstadsregionen 03/2014 0,8 -0,1 0,9
04/2014 0,3 -0,6 0,9
05/2014 -0,7 -0,8 0,1
06/2014 0,3 0,1 0,2
Övriga landet 03/2014 1,0 0,4 0,6
04/2014 -0,6 -1,3 0,7
05/2014 -0,2 -0,6 0,4
06/2014 0,6 -0,2 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.8.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2014 0,5 -0,2 0,7
04/2014 0,0 -0,7 0,7
05/2014 -1,1 -1,5 0,4
06/2014 -0,9 -1,4 0,5
Huvudstadsregionen 03/2014 1,0 -0,1 1,1
04/2014 0,9 0,0 0,9
05/2014 0,9 0,5 0,4
06/2014 0,0 -0,2 0,2
Övriga landet 03/2014 0,1 -0,3 0,4
04/2014 -0,7 -1,2 0,5
05/2014 -2,8 -3,1 0,3
06/2014 -1,6 -2,3 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Pääkkö 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/07/ashi_2014_07_2014-08-28_rev_001_sv.html