Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2014

Aktiebostadspriserna sjönk under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal under tredje kvartalet 2014. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 1,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under juli-september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 284 euro i hela landet, 3 582 euro i huvudstadsregionen och 1 698 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,0 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 453 euro i hela landet, 4 615 euro i huvudstadsregionen och 3 035 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Aktiebostadspriserna sjönk i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,2 procent från augusti till september. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,9 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,7 procent från året innan och i övriga Finland med 2,1 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I september 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 192 euro i hela landet, 3 546 euro i huvudstadsregionen och 1 661 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/09/ashi_2014_09_2014-10-28_tie_001_sv.html